Het huis van je overleden ouders kopen

Na het overlijden van ouders worden de kinderen de gezamenlijke eigenaren. Kan één van hen het huis kopen?

Na het overlijden van je ouders erf je als kind mogelijk een woning. Hoe krijg je het alleen op jouw naam als er meerdere erfgenamen zijn?

Na het overlijden van beide ouders erven de kinderen gezamenlijk de eigendommen. Als hier een huis bij zit erven de erfgenamen samen de waarde in het huis en draaien ze samen ook op voor de hypotheekschulden op het huis. Meestal zal de waarde in het huis de schuld overtreffen. Mogelijk komt er ook nog een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering waarmee de erfgenamen de hypotheek (deels) kunnen aflossen. Wat zijn de opties als een van de erfgenamen het huis wil kopen?

Is er erfbelasting verschuldigd over de waarde van het huis?

Een eigen huis is een vermogensbestanddeel. Over het geërfde vermogen zijn de erfgenamen erfbelasting verschuldigd. De heffing bedraagt 10 procent over de waarde tot 152.368 euro en 20 procent over het meerdere. Iedere erfgenaam rekent afzonderlijk af over zijn of haar deel. Binnen acht maanden na het overlijden verwacht de Belastingdienst de aangifte van de erfgenamen. En ongeveer een jaar na het overlijden moet er afgerekend worden met de fiscus. Ook over de waarde van het huis moet dan afgerekend worden, dus het kan noodzakelijk zijn om het huis snel te verkopen. Zeker als de overledene verder geen spaargeld had. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen.

Hoe kan een van de erfgenamen het huis op naam krijgen?

In meerdere opzichten is het aantrekkelijk voor een van de erfgenamen om het huis te kopen. Deels is de erfgenaam natuurlijk al eigenaar, maar de overige rechthebbenden moeten nog wel uitgekocht worden. Als hier een hypotheek voor nodig is, gelden hier de fiscale regels voor die ook gelden bij de reguliere koop van een huis. De verschuldigde hypotheekrente over de lening bestemd voor het uitkopen van de andere erfgenamen geeft recht op hypotheekrenteaftrek. Bij koop is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Met de notaris kunnen de details doorgesproken worden. Ook moet de overdracht van het huis op naam van de koper officieel gebeuren. Het huis wordt namelijk echt gekocht van de overige erfgenamen.

Kan de koper de hypotheek van de overleden ouder ook overnemen?

Nee, de hypotheek staat op naam van de overleden ouder. Deze kun je niet overdragen op naam van iemand anders. Ook niet als het om een erfgenaam gaat. Het financieren van een huis dat al deels in jouw eigendom is wijkt wel af van de manier van financieren die je gewend bent. Stel in overleg met de notaris een stappenplan op en schakel een hypotheekadviseur in om het geheel te begeleiden.

Tegen een aantrekkelijk bedrag een huis kopen

Je bent al deels eigenaar van het huis. In overleg met de overige erfgenamen kun je mogelijk ook wel een gunstige koopprijs afspreken. Jullie hoeven immers niet op zoek naar een koper en het huis kan redelijk snel  verkocht worden.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 30-05-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.