Storm, gelukkig verzekerd of …?

 

Het is alweer een paar weken geleden, de januaristorm die over ons land trok. Bomen knakten als luciferhoutjes om, dakpannen waaiden van het dak en voetgangers en fietsers bleven met moeit op de been (of net niet). De zware storm die op 18 januari over ons land trok was een uitzonderlijk zware storm met windsnelheden tot meer dan 120 km per uur in het binnenland. Logisch dat ik op die dag meer telefoontjes binnenkreeg dan op andere dagen. Want een storm met die kracht kan flink wat schade aanrichten. Omgewaaide schuttingen waren het meest voorkomend bij mijn relaties. Een enkeling had het echt slecht getroffen met een boom die op het dak van zijn schuur terecht kwam, waarin de auto stond. Beiden total loss. Vervelend, maar gelukkig bent u verzekerd, toch?

Verzekeringsdekking
Graag leg ik u uit hoe het zit met de verzekeringsdekking. Schade veroorzaakt door storm, valt bijna altijd onder de dekking van de opstalverzekering (wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd). In verzekeringsland is sprake van “storm” bij windsnelheden van tenminste 14 meter per seconde. Dit staat gelijk aan windkracht 7 of hoger. Volgens de standaard polisvoorwaarden moet u in de meeste gevallen een deel van de schade voor eigen rekening nemen. Dit zogenaamde “eigen risico” bedraagt vaak 2 promille van het verzekerde bedrag van de woning, vaak met een minimum van € 250 en een maximum van € 450. U kunt er eventueel voor kiezen om het eigen risico af te kopen. U betaalt dan iets meer premie en krijgt dan de schade vergoed, zonder dat het eigen risico in mindering wordt gebracht.

Een flinke storm kan ook best schade aanrichten aan de tuininrichting, bestrating en beplanting. Meestal geldt er voor schade aan deze zaken een dekking tot maximaal 10% bovenop het verzekerde bedrag. Echter, dit is niet het geval als de schade wordt veroorzaakt door storm. De herstelkosten voor de tuininrichting of beplanting komen dan geheel voor eigen rekening.

Schade voorkomen
Mogelijk heeft de storm bij u geen acute schade veroorzaakt, maar is wel een van de bomen gevaarlijk schuin gaan hangen en hangt nu dreigend richting uw huis. Het is dan van groot belang om schade aan de woning te voorkomen door de boom te laten verwijderen. De kosten voor het verwijderen van de boom vallen onder de categorie “bereddingskosten” en worden gedekt door uw woonhuisverzekering. Let echter op, want niet alle kosten worden vergoed. De kosten voor het afvoeren van de boom en/of het verhakselen van de boom zijn voor eigen rekening. Is er bijvoorbeeld een kraan nodig om de boom van de garage of woning te verwijderen, dan vallen uitsluitend de huurkosten van de kraan onder de dekking van de verzekering.

Een goede voorbereiding
Krijgen we in de toekomst vaker dit soort stormen? Zoals ik een klimaatweerbericht van het KNMI lees niet, althans volgens de huidige klimaatmodellen. Maar ja, toch is het zuur als je wordt getroffen met schade door zo’n storm. Het geeft altijd gedoe, voor sommige zaken krijg je geen hogere vergoeding dan de dagwaarde (terwijl je die schutting toch nieuw moet kopen) en dan heb je nog het eigen risico. Ondanks dat een storm niet te voorspellen is, kunt u zich toch goed voorbereiden. Informeer bij uw verzekeraar of adviseur naar de voorwaarden van uw verzekering en de extra kosten om het eigen risico af te kopen. En heeft u de pech om getroffen te worden door schade? Leg de schade zo goed mogelijk vast met foto’s.

Ron

Ron van den Ban is eigenaar van WeFinance (Maarheeze) en gecertificeerd financieel planner (FFP)