Door de bomen uw pensioen niet meer zien…

 

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.” Maar dat geldt tegenwoordig niet meer voor het pensioen. Door de verschillende pensioenpotjes en het feit dat ze allemaal op een ander moment gaan uitkeren, zien we door de bomen het bos niet meer. En waar het vroeger lekker overzichtelijk en duidelijk was, is het vandaag de dag een stuk lastiger om inzicht te hebben in uw pensioeninkomsten én het moment waarop deze uitbetaald worden.  

 

Vroeger was het makkelijk

Eenvoud en duidelijkheid. In het verleden stopte u met werken op 65-jarige leeftijd en vanaf die leeftijd ontving u dan uw AOW-uitkering en het eventuele pensioen dat u had opgebouwd bij uw werkgever. Helder, duidelijk en overzichtelijk.

 

Veranderingen veroorzaken ruis

Vandaag de dag is is de AOW-leeftijd niet meer gelijk aan de pensioenrichtleeftijd. Deze leeftijd, zoals pensioenfondsen en -verzekeraars die hanteren, was al verhoogd naar 67 en is sinds 1 januari 2018 weer verhoogd naar 68 jaar. Bovendien komt het steeds vaker voor dat het moment dat pensioenpotten gaan uitkeren, verschilt. Zo kan het gebeuren dat u een deel van uw pensioen uitbetaald krijgt vanaf 65 jaar, een deel vanaf 67 jaar en een ander deel vanaf 68 jaar. En ook al heeft u uw hele leven bij dezelfde werkgever gewerkt bestaat de kans dat u op verschillende momenten uitbetaald krijgt.

 

Zelf kiezen
Prettige bijkomstigheid is dat u in veel gevallen kunt kiezen op welke datum u uw pensioenen in wilt laten gaan. Als u besluit dat het pensioen eerder in moet gaan dan de pensioendatum die in de polis staat,  dan keert de pensioenuitvoerder een lager bedrag uit dan wat in de pensioenopgave is gemeld. U betaalt immers korter premie dan tot de pensioeningangsdatum berekend is. De pensioenuitvoerder houdt er bovendien rekening mee dat er gemiddeld langer pensioen uitgekeerd moet worden.

 

Laat u uw pensioen later ingaan dan afgesproken, dan keert de pensioenuitvoerder een hoger bedrag uit dan wat is afgesproken. Het pensioengeld is immers langer belegd en de pensioenuitvoerder hoeft gemiddeld korter uit te keren. In het pensioenreglement staat welke factoren de pensioenuitvoerder hanteert om het pensioen eerder of later in te laten gaan.

 

Inzicht geeft rust

Het pensioen is door alle veranderingen en mogelijkheden niet echt overzichtelijk. Gelukkig komen er steeds meer hulpmiddelen die u helpen inzicht te krijgen. Zo kunt u op Mijnpensioenoverzicht.nl de pensioenen die u bij uw werkgevers heeft opgebouwd, met behulp van uw DigiD, bekijken. En steeds meer werkgevers bieden werknemers “een uurtje uitleg” van een financieel planner aan om hun persoonlijke pensioensituatie in beeld te brengen. Biedt uw werkgever geen ondersteuning, dan kunt u uiteraard zelf in gesprek gaan met een financieel planner. Door samen een uurtje te kijken naar wat u opbouwt en wat uw wensen zijn met betrekking tot uw pensioen, krijgt u inzicht in uw pensioen. Deze uitleg wordt, zo is mijn ervaring, als zeer nuttig ervaren en leidt vaak tot andere inzichten.

 

Ron

Ron van den Ban is eigenaar van WeFinance (Maarheeze) en gecertificeerd financieel planner (FFP)