Zonnepanelen - De gevolgen voor de verzekering van je bedrijfspand

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand kan gevolgen hebben voor de verzekering.

Door verduurzaming van je bedrijfspand doe je iets voor het milieu en de portemonnee, maar let op met zonnepanelen. Die moeten wel verzekerbaar zijn

Het ijsstadion Thialf in Heerenveen is een aantal jaren geleden verduurzaamd door het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Helaas bleek al snel dat de panelen buiten werking gezet moesten worden, omdat het pand anders niet te verzekeren is tegen het gevaar van brand. Helaas is dit geen incident. Plaats dus niet zonder overleg met je verzekeringsadviseur zonnepanelen op je bedrijfspand.

Wat is het probleem bij het ijsstadion Thialf?

De zonnepanelen lagen al een paar jaren op het dak, maar de verzekeraar wil het risico niet langer dragen. Het wordt mede veroorzaakt door het type dakisolatie dat gebruikt is. Het gaat om isolatie met de naam EPS-SE. Volgens de verzekeraar van het stadion valt het materiaal onder de hoogste risicoklasse als het om brandgevaar gaat. Verzekeraars zijn ook los van het gebruikte materiaal afwerend tegen het verzekeren van bedrijfspanden met zonnepanelen erop. Uit schadestatistieken blijkt namelijk dat er een grotere kans op brand is. Thialf had voor het plaatsen van de zonnepanelen een subsidie ontvangen van 625.000 euro. Goed nieuws; inmiddels zijn de zonnepanelen weer aangezet. Dit vergde wel een flinke investering.

Wie draagt de kosten in dit soort gevallen?

Verzekeraars hebben het recht om een verzekering te beëindigen als het brandgevaar te groot is. In het voorbeeld van ijsstadion Thialf was het risico al jaren verzekerd, maar toch is de verzekeraar niet verplicht om het risico ook voor de toekomst te moeten dragen. In dit soort gevallen kun je als eigenaar van een bedrijfspand moeilijk iemand anders aansprakelijk stellen voor de schade. Bij foutief geplaatste zonnepanelen kun je de installateur of de fabrikant aansprakelijk stellen. Het is vervolgens in het uiterste geval aan de rechter om er een uitspraak over te doen.

Vooruitstrevende ondernemers betalen de rekening

Jaren geleden ontstonden er plannen om platte daken van industrieterreinen effectief in te zetten door het plaatsen van zonnepanelen. Het idee was goed en sommige ondernemers hebben mede om milieuaspecten het dak van hun bedrijfspand hiervoor ingezet. Het leek een goed idee, maar er is onvoldoende rekening gehouden met risico’s. Vooral de combinatie zonnepanelen en brandgevaarlijke isolatiematerialen gaat niet goed samen. De ondernemers met zonnepanelen op hun dak kunnen nu zich moeilijker verzekeren of alleen tegen een hoge premie.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 25-05-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.